Thuraya SatSleeve Hotspot

Thuraya SatSleeve Hotspot

מחיר באתר:
ליש"ט412.57 מע"מ לשעבר

ליש"ט495.08 מחיר אתר מע"מ Inc

ליש"ט474.46 אקס מע"מ תו מחיר

ISTPhone 2 שפופרת טלפון

טלפון לווייני IsatPhone 2

מחיר באתר:
ליש"ט542.85 מע"מ לשעבר

ליש"ט651.42 מחיר אתר מע"מ Inc

ליש"ט624.28 אקס מע"מ תו מחיר

ת'וריא סאטסלב פלוס

Thuraya SatSleeve +

מחיר באתר:
ליש"ט384.65 מע"מ לשעבר

ליש"ט461.58 מחיר אתר מע"מ Inc

ליש"ט442.35 אקס מע"מ תו מחיר

מחיר באתר:
ליש"ט353.63 מע"מ לשעבר

ליש"ט424.36 מחיר אתר מע"מ Inc

ליש"ט406.67 אקס מע"מ תו מחיר

מחיר באתר:
ליש"ט969.38 מע"מ לשעבר

ליש"ט1,163.26 מחיר אתר מע"מ Inc

ליש"ט1,114.79 אקס מע"מ תו מחיר